Specialisatie tenen lezen

Voeten vertellen stuk voor stuk een eigen verhaal. De kleur, temperatuur en huid van uw voeten zegt veel over uw fysieke gesteldheid.

De vorm van uw tenen geeft inzichten over uw karakter, persoonlijkheid en gedrag.

Tenen lezen is een kennis systeem dat erg praktisch is en direct toegepast kan worden op het gebied van opvoeding, beroep en opleiding. Tenen lezen is ontwikkeld door oud-journalist en radioman Imre Somogyi en zijn vrouw Margriet. Zij interviewden honderden mensen die op stranden en sauna's hun tenen voor hen blootstelden. Geleidelijk aan ontdekten zij de betekenis van de verschillende vormen en standen van tenen en konden zij relaties leggen tussen het beeld dat tenen biedt en het karakter van mensen.

Voor wie?

Tenen lezen is er voor iedereen die nieuwsgierig is. Voor mensen die van tijd tot tijd even stil willen staan bij de dingen die ze doen en de keuzes die ze maken.  

Jezelf leren kennen

Tenen lezen is een geschikte methode om zelfkennis op te doen. Het biedt u inzicht waar voor u kansen liggen en eventuele valkuilen. Het kan u ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Tenen lezen helpt u om vanuit uw kwaliteiten en kracht keuzes te maken die bij u passen. Bijvoorbeeld uw creativiteit omzetten in daadkracht, uw gevoel volgen in plaats van uw verstand of juist omgekeerd etc.  

Relaties

Tenen lezen biedt handvatten voor het versterken van relaties. Inzicht in uw eigen persoonlijkheid en die van anderen kan leiden tot meer wederzijds begrip en respect.   

Hulp bij opvoeding

Tenen lezen is een welkome hulp bij opvoeding. Wanneer opvoeders inzicht krijgen in het gedrag van kinderen kunnen zij bewustere keuzes maken die aansluiten bij het kind en zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld om leren gaan met de ambities van het kind, begrijpen dat kinderen zich erg aan de vertrouwde omgeving hechten of omgaan met kinderen die impulsief reageren zonder angsten etc.  

Beroep/opleiding

Tenen lezen geeft u informatie die van grote waarde kan zijn voor keuzes die u maakt op het gebied van opleiding of beroep. Zou u beter voor uzelf kunnen beginnen of juist niet, heeft u veel behoefte aan structuur, staat u bijvoorbeeld snel voor een ander klaar, bent u erg ambitieus etc.  

Hulpverlening

Tenen lezen biedt hulpverleners handvatten om zorg op maat te leveren aan de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Bijvoorbeeld of mensen graag creatief bezig willen zijn of juist niet, zich snel aanpassen aan hun omgeving, buitengewoon gevoelig zijn, onzekerheid kennen, impulsief reageren of eerst de kat uit de boom kijken etc.